Thiết kế cảnh quan

Trong khi thế giới đang thay đổi với một tốc độ chưa từng thấy, sự kết nối giữa con người và thiên nhiên đang được xem xét lại, và chìa khóa là thiết kế cảnh quan. WGD có các kỹ năng thiết kế cảnh quan vượt trội đã được nuôi dưỡng bởi sự cùng tồn tại độc đáo giữa lịch sử và thiên nhiên. Bằng cách tận dụng các kỹ năng thiết kế này, chúng tôi đang tham gia vào các dự án cảnh quan có quy mô khác nhau trên toàn thế giới, từ các khu vườn tư nhân đến các không gian công cộng.
Chúng tôi cố gắng làm phong phú thêm cuộc sống của cộng đồng địa phương, làm sống lại các thành phố và tạo ra những nơi sinh sống bằng cách tích hợp kiến thức của các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau với công nghệ của chúng tôi để tạo ra cảnh quan bắt nguồn từ thiên nhiên và văn hóa địa phương. Các dự án cảnh quan của chúng tôi đã đạt được những thành tựu đáng kể trong môi trường, kinh tế và xã hội.