Thiết kế đô thị

Mỗi thành phố trên thế giới đang trong quá trình phát triển, thoái hóa hoặc tái sinh, mỗi thành phố đều có những vấn đề và thách thức riêng. Giữa sự thay đổi mạnh mẽ này, nhóm các nhà thiết kế và quy hoạch đô thị của WGD đã giải quyết những thách thức xã hội này và đã hoàn thành các dự án khác nhau thông qua các ý tưởng sáng tạo không gian đô thị hấp dẫn.
Ngày nay, chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn, cũng như tầm nhìn sáng tạo và đề xuất thiết kế tận dụng kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng của chúng tôi ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài.